Workshop med Spira – Sociala utvecklingsstrategin 10/4

Välkommen att delta på Spiras workshop – Sociala utvecklingsstrategin tillsammans med oss.
Tid och plats: 10 april kl 17- ca 20.00, VIP-rummet, Jernvallens ishall.

Workshopen syftar till att fler barn och unga känner tillhörighet till socialt positiva sammanhang och att medvetandegöra alla vuxna om deras roll som förebilder och normsättare i sammanhang där de verkar.
För detta finns kunskap och systematik.

Workshopens innehåll;
Barns delaktighet och nivåer av delaktighet
Att lära ut
Att bekräfta
När tillhörighet är nyckeln, vad behöver vi göra då?
Vad lär sig barnet hos oss? Vilka normer och värderingar genomsyrar vår verksamhet?

Välkommen till givande samtal för våra barn och ungas bästa!
Anmälan senast 5 april via länken: Anmälan Spira 10 april kl 17.

Ps. vi bjuder på kaffe/thé, smörgås och frukt