Slipning

En konståkningsskridsko bör slipas ett antal gånger per säsong. Ju mer du åker, desto oftare behöver skridskorna slipas. Syftet med att ha slipade skridskor är förstås att det är lättare att åka och utföra övningarna. Om det finns hack i skenorna förlorar man lätt hastighet och balans.

Om du är osäker ifall skridskorna behöver slipas be din tränare känna på skenan.

Brinka SKK har egen skridskoslipning på Jernavallen. Kostnaden är 75kr för medlemmar och 150kr för icke medlemmar. Avgiften betalas med swich eller kontant på plats.

För att skridskorna ska kunna slipas måste de märkas med för- och efternamn på lapp i skridskon eller tejp på skridskon. Omärkta skridskor blir ej slipade!

Kontakta vår skridskoslipare Christoffer via SMS 073-5372505 för att bestämma tid för slipning.