Spiras Linda och Hampus och föreläsaren Jim Thuresson gav oss energi, glädje, och vilja!

I onsdags hade vi workshop tillsammans med Linda och Hampus från Spira kring den sociala utvecklingsstrategin. Vi tar med oss betydelsen av glädjen och positivismen i vårt skapande av tillfällen för delaktighet, hur vi stärker barnen/ungdomars förmågor och ger dom bekräftelse. Det här ger i sin tur en känsla av tillhörighet hos oss alla där vi vill del våra gemensamma normer och värderingar.
Vi följer upp det här i höst. Kom och var med du också!

David och Emelie boostades i torsdags av Jim Thuresson, idrottslärare, föreläsare, förbundskapten i basket m.m. Jim förmedlade glädje, hur attityd och inställning påverkar träning och hur man bygger självförtroende.