Information till Brinkas tävlingsåkare

Brinka SKK:s tränare gör varje år en tävlingskalender för säsongen.
Utvalda tävlingar kommer att läggas ut på hemsidan. Åkaren ansvarar för att anmäla till Brinka via anmälningsformuläret på hemsidan under respektive tävling.

Anmälan till andra valfria tävlingar ska alltid göras i samråd med Brinka SKK:s huvudtränare samt val av medföljande tränare ska vara klart innan sista anmälningsdatum för tävlingen. Åkarna bekostar själva tränare till dessa tävlingar. Anmälan till andra tävlingar än de som finns i Brinkas tävlingskalender görs till Marie-Louise Nyman; 026272064mln@gmail.com

Vilken/vilka tränare som följer med på tävlingar kan ändras under tävlingssäsongens gång. För att spara miljö och pengar ska medföljande tränare alltid beredas plats i bil av någon av de tävlandes familjer.

Vill man inte tävla på aktuell tävling meddelar man Brinka för avanmälan. Avanmäler man sig inte kommer åkaren att anmälas till tävlingen och därmed också faktureras avgiften. Sista dag för avanmälan brukar vara 3 veckor innan tävlingen.

Sista anmälningsdatum som står i tävlingskalendern är baserat på tävlingsreglerna för när sista anmälning till tävlingar måste göras.

Anmälningsavgiften faktureras efterkommande månad.

Ca en vecka innan tävling publiceras schema och deltagarlista på arrangörens hemsida. 

I undermenyn finns vår tävlingskalender för säsongen, information om tävlingsregler, licens och försäkring, vad som gäller för program, checklista och Svenska Konståkningsförbundets testsystem.