Mål och vision

Brinka SKK:s vision är:

Brinka SKK ska bedriva en bred verksamhet för barn och ungdomar där så många som möjligt får möjlighet att lära sig att åka konståkning. Samtidigt ska åkare med vilja att utvecklas beredas möjlighet att vidareutvecklas. För att åstadkomma detta ska klubben ha en god organisation, klara regler och utbildade tränare.

Åkarna i klubben ska få en aktiv och meningsfull fritid genom en god kamratanda och en trygg miljö som borgar för utveckling fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt.

Klubben ska sträva efter att ungdomar och vuxna som inte vill tävla ska få möjlighet att delta på träningar och få vara med på uppvisningar och shower.

Åkarna ska också uppmuntras att prova på rollen som tränare, domare eller ledare inom föreningen genom att erbjuda dem passande utbildningar och stöd.

Klubben verkar för en doping och drogfri idrott.