Klubbinfo

Brinka Sandviken KK – Konståkning

1995 startade två flickor som tidigare tränat i Gävle Konståkningsklubb en konståkningsverksamhet i Sandviken. I början av -70 talet fanns också en konståkningsklubb här, men den lades så småningom ner. Under ett antal år var konståkningen koncentrerad till Gävle, men finns nu på båda orterna.

Under några år tillhörde Brinka SIK (Sandvikens ishockey klubb), där vi ingick som en självständig sektion. Från och med september -99 är vi en egen klubb och går under namnet Brinka Sandvikens Konståkningsklubb (Brinka SKK). Namnet Brinka är en sammansättning av våra grundares namn Britta & Annika.

Brinka SKK arbetar för att bedriva en bred verksamhet för barn och ungdomar där så många som möjligt får möjlighet att lära sig åka konståkning. Brinka SKK eftersträvar att alla aktiva i föreningen får åka konståkning på sina egna villkor och att vi både har bredd och spets inom vår verksamhet.

Brinka SKK arbetar intensivt för att genom eget idellt arbetet, sponsorer och bidragsansökningar hålla ner träningsavgifterna och på så sätt möjliggöra för flera att delta i verksamheten. Vi arbetar för att ha välutbildade tränare och att tillgången till istider är i relevans till vårt behov.

Vi arbetar medvetet för att skapa så stor delaktighet som möjligt från medlemmarna i klubben och för att fördela arbetet i olika arbetsgrupper/kommittéer.

Idag har Brinka SKK ett antal grupper inom skridskoskolan och grupper för olika kunskapsnivåer. Vi har kälkar för sittande konståkning.

Träningarna hålls i Jernvallens ishall.

Styrelse 2023-2024

Ordförande: Marjaana Daniels, brinkaskk@gmail.com
Vice ordförande: Marie-Louise Nyman
Sekreterare: Gunilla Berg
Kassör: Annica Larsson
Ledamoter: Carola Norman, Annika Larsson, Sirpa Pirskanen, Peter Fågelskiöld
Suppleanter; Per Björkman, Mattias Eriksson
Revisor: Pia Hynynen
Valberedning: Amanda Jabin Fågelskiöld och 1 vakant

Kommitté:

Föräldrakommitté: Carola Norman
Tävlingskommitté: David Haywood, Marie-Louise Nyman, Gunilla Berg
Skridskoskolekommitté: David Haywood
Admin/hemsida: Sirpa Pirskanen
Ekonomi och sponsring: Annica Larsson, Marjaana Daniels,
Lägergrupp:
Showgrupp:

Trygghets och värdegrundsansvarig:
Brinka SKK:s ordförande – Marjaana Daniels

Stadgar

Bildad1999-09-01
Föreningsnummer35581-25
PostadressHedåsvägen 8
81161 Sandviken
E-postbrinkaskk@gmail.com
Hemsidahttps://www.brinkaskk.one/
Bankgiro5624-0559
Organisationsnummer885501-3580