Avgifter

Information om medlemsavgift, träningsavgifter samt övriga avgifter för test och tävling.

Medlemsavgift för 2024

250kr för enskild åkare/person
350kr för familj (alla boende på samma folkbokföringsadress)

Regler och avgift vid avslutande av medlemskap

Om avslut av deltagande under höstterminen sker före den 30/9 ska medlemsavgift samt 50 % av höstterminens träningsavgift betalas till klubben. Om avslut av medlemskap sker efter den 1/10 ska medlemsavgift samt full träningsavgift för höstterminen betalas till klubben. 
Om avslut av deltagande under vårterminen sker före den 31/1 ska 50 % av vårterminens träningsavgift betalas till klubben. Om avslut av deltagande sker efter den 31/1 ska full träningsavgift för vårterminen betalas till klubben.

Avgift skridskoskola

600 kr/termin
10 tillfällen, 1gång/vecka

Märken vid märkestagning

60 kr styck

Träningsavgift/termin för konståkningsgrupperna

För konståkningsgrupperna bestämmer antal ispass avgiften. Varje åkare betalar efter hur många ispass som max önskas per vecka. Varje grupp har ett intervall på hur många pass de får schemalagda per vecka. Varje åkare kan sedan individuellt ha ett avvikande antal pass från gruppen där åkarens vilja och ambition får bestämma antalet ispass. Vi försöker så långt det är möjligt att ha fasta träningstider men ibland måste vi göra om i schemat på grund av ändrade istider. Meddela senast 30/9 för höstterminen och senast 5/1 för vårterminen om antal ispass ska ändras.
Om åkare börjar i skridskoskola/konståkningsgrupp efter att halva terminen gått faktureras medlemsavgift och 50% av träningsavgiften för aktuell termin. 

Terminsavgifter i konståkningsgrupperna

Antal ispass/veckaTräningsavgift/termin
6-73450kr
53000kr
42550kr
32100kr
21600kr
11100kr

Utöver ispassen tillkommer 1-3 kostnadsfria markträningar/vecka beroende på hur många ispass man tränar.

Avbetalning

För de som tränar 4ggr/vecka eller mera finns ett avbetalningsalternativ, kontakta kassören för
mer information.

Nytt tävlingsprogram

För C-åkare 300 kr
För B-åkare 500 kr
För A-åkare 500 kr för det långa och 400 kr för det korta programmet

Musik till tävlingsprogram

Om du vill ha hjälp med musik som ska klippas tillkommer en extra avgift.
För C-åkare 200 kr.
För B och A-åkare 250 kr.

Anmälningsavgifter till tävling

Anmälningsavgifterna till tävling fastställs varje år av Svenska konståkningsförbundet. Klubben betalar anmälningsavgiften i samband med att åkaren anmäls till tävlingen och fakturerar sedan åkaren kostnaden efter tävlingen. Regler för anmälan och avanmälan anges i inbjudan för respektive tävling.

Åkare som tävlar med 2 program betalar den högre avgiften i de fall det står två olika avgifter.
Slingatävling: 80 kr
Stjärntävling: 325 kr/525 kr
Klubbtävling: 425 kr/625 kr
A-tävling: 525 kr/ 875 kr

Slipning av skridskor

75 kr för medlem.
150 kr för icke medlemmar.

Betalning sker med Swish till Brinka direkt vid slipningstillfället.