Tränare och domare

Tränare

Våra kompetenta tränare är mycket uppskattade av både åkare och föräldrar. Brinka SKK strävar efter att ha en anställd huvudtränare. Huvudtränaren ansvarar för planeringen av träningsupplägg, tränarmöten samt arbetsfördelning till övriga tränare.

Brinka SKK eftersträvar också att de egna äldre åkarna ska vara med som hjälptränare och utbilda sig inom tränarområdet. Brinka SKK försöker om möjligt ha policyn att alla åkare ska ha tränare med lägst grundkursutbildning. För att höja kvalitén på verksamheten deltar våra tränare kontinuerligt i utbildningar och kurser.

Domare

Kristina Åström – Brinka SKK