SVEA

Stöd Brinka här!

SVEA är ett samarbete mellan Svenska Spel och svenska idrottsföreningar som är registreradehos Riksidrottsförbundet och som har ett organisationsnummer. Svenska Spel förbehåller sigrätten att när som helst utöka omfattningen av aktuella samarbetspartners.

Samarbetet innebär att Svenska Spels kunder får vara med och påverka hur ersättningen skafördelas till de Föreningar som deltar i SVEA. SVEA fungerar enligt följande:

  • Alla svenska idrottsföreningar som är registrerade hos Riksidrottsförbundet ochsom har ett organisationsnummer kan ansöka om att delta i SVEA. Ansökan skerhos Svenska Spel på www.svenskaspel.se/svea/partner.
  • Alla Svenska Spels kunder som har ett spelkort kan vara med och fördelaersättningen inom SVEA.
  • Kund kan ansluta upp till tre av sina Föreningar via spelkortet. Anslutningen kanske hos Svenska Spels spelombud, på internet eller i mobilen.
  • Varje gång en kund registrerar spel på sitt spelkort (exklusive poker ochbolagsspel) fördelas poäng på kundens valda Förening(ar). Varje spelad krona gertio poäng.
  • Föreningarna erhåller poäng under perioden från och med den 1 oktober till ochmed den 30 september. Efter avslutad period sammanställs alla poäng, varefterGiltiga from 1 augusti 20123respektive Förening erhåller en ersättning baserad på Föreningens totala poäng iförhållande till samtliga Föreningars totala poäng. Ersättningen är enproportionerlig del av en pott enligt avsnitt 3 nedan.
  • Föreningarnas aktuella poäng och antal supporters kan löpande följas påwww.svenskaspel.se/svea.