Gräsroten

Gräsroten är ett samarbete mellan Svenska Spel och svenska idrottsföreningar som är registrerade hos Riksidrottsförbundet och som har ett organisationsnummer. Svenska Spel förbehåller sig rätten att när som helst utöka omfattningen av aktuella samarbetspartners.

Samarbetet innebär att Svenska Spels kunder får vara med och påverka hur ersättningen skaf ördelas till de Föreningar som deltar i Gräsroten. Gräsroten fungerar enligt följande:

  • Alla svenska idrottsföreningar som är registrerade hos Riksidrottsförbundet och som har ett organisationsnummer kan ansöka om att delta i Gräsroten. Ansökan sker hos Svenska Spel på www.svenskaspel.se/svea/partner.
  • Alla Svenska Spels kunder som har ett spelkort kan vara med och fördela ersättningen inom Gräsroten.
  • Kund kan ansluta upp till tre av sina Föreningar via spelkortet. Anslutningen kanske hos Svenska Spels spelombud, på internet eller i mobilen.
  • Varje gång en kund registrerar spel på sitt spelkort (exklusive poker och bolagsspel) fördelas poäng på kundens valda Förening(ar). Varje spelad krona ger tio poäng.
  • Föreningarna erhåller poäng under perioden från och med den 1 oktober till och med den 30 september. Efter avslutad period sammanställs alla poäng. Respektive Förening erhåller en ersättning baserad på Föreningens totala poäng i förhållande till samtliga Föreningars totala poäng. Ersättningen är en proportionerlig del av en pott enligt avsnitt 3 nedan.
  • Föreningarnas aktuella poäng och antal supporters kan löpande följas på www.svenskaspel.se/ grasroten