Testtagning

Inom konståkning måste alla åkare som vill tävla på nationella tävlingar genomföra test.

Lägsta testnivå är ”tävlingstest”. Därefter finns fyra olika testnivåer, där varje nivå innehåller fri och basic moment. Tester bör genomföras kontinuerligt i takt med åkarens utveckling i att klara av olika svårighetsgrader för att hamna i rätt grupp vid tävlingar.

Brinka SKK:s vision är att anordna minst ett testtillfälle per termin, så att våra åkare får genomföra tester på hemmaplan i en trygg miljö.

Det är huvudtränaren/ tränaren som meddelar när berörda åkare har möjlighet att testa vilket test, var testet genomförs och vilken tränare som följer med.