Testsystem och hur en testtagning går till

*** Revidering av test- och tävlingssystemet på gång***

Test- och tävlingssystemet i konståkning håller på att revideras. Säsongen 23/24 kommer att vara en övergångsperiod, säsongen 24/25 kommer ändringarna att genomföras fullt ut enligt information från Svenska konståkningsförbundet i maj 2023.

Alla detaljer är inte på plats, men vi kommer att uppdatera hemsidan när vi vet mer.

Ni hittar nu en del information på Svenska Konståkningsförbundets hemsida

För att få lov att tävla på tävlingar, krävs det att en konståkare klarar tävlingstest för tränare alt. domare. Om en åkare klarar tävlingstestet, får hen lov att tävla på s k stjärntävlingar. För att kunna tävla, faktureras en licens/försäkring på 350 kr.

Nedan gällde säsongen 22/23:

I de flesta idrotter styrs tävlingsklasserna av ålder. I konståkning styrs tävlingsklassen både av ålder och vilket test åkaren klarat.  

Testsystemet är uppdelat i TävlingstestBasictester och Friåkningstester. Testerna börjar med Tävlingstest och därefter i turordning Basictest från 1–4 respektive Friåkningstest 1– 7.  Det är tränaren som bestämmer vem som skall testa och vilken nivå.

Tävlingar och tävlingsklasser

Åldersindelning (avser ålder innan 1 juli innevarande år):

MiniorerEj fyllt 11 år
Ungdom 13Ej fyllt 13 år
Ungdom 15Ej fyllt 15 år
JuniorEj fyllt 19 år
Senior19 år och uppåt

Lägsta testkrav för tävling:

Minior stjärnklassTävlingstest
Ungdom 13 Stjärnklass GTävlingstest
Ungdom 13 StjärnklassFri 1 & basic 1
Ungdom 15 Stjärnklass GTävlingstest
Ungdom 15 StjärnklassFri 1 & basic 1
Minior BFri 2 & Basic 2
Ungdom 13 BFri 2 & Basic 2
Ungdom 15 B2Fri 2 & Basic 2
Ungdom 15 B1Fri 3 & Basic 3
Minior AFri 3 & Basic 2
Ungdom 13 AFri 3 & Basic 3
Ungdom 15 AFri 4 & Basic 4
Junior AFri 4 & Basic 4
Senior AFri 4 & Basic 4

De första tävlingarna man deltar i är slingatävling och stjärntävling. 

Slingatävling är en uppvisningstävling för åkare som inte gjort något test. Syftet är att åkaren skall träna på att åka till musik, vara själv på isen osv. Ingen bedömning eller rangordning av åkarna sker. Alla vinner! Att använda hjälm är obligatoriskt.

Stjärntävling är den första tävlingen som man kan delta i. Det kan man göra efter avklarat tävlingstest. Efter avklarat åk får åkaren stjärnprotokoll 3 eller stjärnprotokoll 5. När man deltar i en stjärntävling med stjärnprotokoll 3, tävlar man inte med placeringar. Åkaren får ett stjärnprotokoll där olika bedömningspunkter belönas med stjärnor, 1-3 samt utvecklande kommentarer. Du tävlar alltså endast mot dig själv. Stjärnprotokoll 5 ger bedömningar med 1 till 5 stjärnor. Klasser med högre tester än G bedöms med stjärnprotokoll 5. Här får halva startfältet placering, andra halvan delar placering. 

Klubbtävling är för B-åkare och uppåt. Man deltar i det egna distriktets klubbtävlingar.

A-tävling är för A-åkare. Man är oftast med på A-tävlingar i det egna distriktet eller i närliggande distrikt.

Eliteserien är för de bästa åkarna i landet. Tävlingarna sker från Luleå i norr till Trelleborg i söder.