Ps. Valberedningen är klar med sitt förberedande arbete till årsmötet

Här kommer en sista önskan om att ni anmäler er och kommer på vårt års möte 20 feb kl 18.00, VIP.rummet.
Det är ett bra tillfälle att få information om verksamheten i vår klubb.
Anmälan till årsmötet

Välkommen!!