Ny dag för Målstegen 2 – 15feb. kl 17.30

Hej!
Nu har vi ny dag för Målstegen 2 där styrelsen vill tillsammans med alla medlemmar och RF-SISU Gävleborg arbeta med Brinka SKK:s mål och visioner. 
Bifogat hittar ni minnesanteckningar från Målstegen 1.

Onsdag 15 feb kl 17.30- ca 20.30 vi ska diskutera bland annat vår gemensamma vision för att sedan fortsätt nästa gång med fokusområden, mål och strategier i de avslutande stegen.

För visst kommer Ni 15/2 kl 17.30 till VIP-rummet i Jernvallens ishall för gemensamma samtal och fika!

Välkommen!