Ungdomskommittéen

Brinka startade i januari 2013 en ungdomskommitté som ska jobba för att genomföra aktiviteter som förbättrar sammanhållningen i föreningen bland åkare och tränare.

Ungdomskommittéen är vilande för tillfället.