Policy mot sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är oförenliga med svensk idrotts grundvärderingar. Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det är utgångspunkten i Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp.

Dokumentet finns här: RF policy

Läs mer på https://www.rf.se/RF-tycker/Sexuellaovergrepp/