Funktionärslista till Brinkastjärnan & information ang. kommande arrangemang.

Hej allihop!

Information ang. Brinkastjärnan den 18e november.

Se efter om ni står med på funktionärslistan, meddela snarast om ni har förhinder eller om ni byter med varandra till Carola Norman 073 8059446, carolanorman69@gmail.com eller till Brinkas mail: brinkaskk@gmail.com.

Vi välkomnar tävlingens funktionärer till en liten informationsträff på Brinkas kansli söndagen den 12e november Kl 17.

Mer information om vad olika arbetsuppgifter innebär finns här.


Vi önskar även att så många som möjligt lämnar in fikabröd till försäljningen och även en liten mjukismaskot inslaget i cellofan som vi kan sälja för att kasta ut till åkare, gärna under torsdagens träningstider den 16e november.Försäljning på Coop:

Den 11e november kommer Brinka att stå inne på Coop i Sandviken och sälja hembakat. Vi önskar även att så många som möjligt lämnar in fikabröd till försäljningen, ni kan lämna in hembakat på Brinkas kansliet under torsdagens träningstider den 9e november.