Schemaändring för Basics fys och Ssk grön grupps fys

Basic och Ssk grön grupp kommer från v 3 ha fys på tisdagar kl 18.15-19.00.
Det är är en viktig träning för att minska skaderisker och för att bli bättre åkare ute på isen.
Fysträningen ger styrka, smidighet och koordination.